Home » 2017 » November » 02

Daily Archives: November 2, 2017

สสจ.สนธิกำลังตำรวจ บุกตรวจคลินิกเสริมความงามกลางเมืองเชียงใหม่ พบไม่มีแพทย์ประจำให้บริการ สุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ  เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายพิสนธิ์ ศรีบัญฑิต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค 5 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในคลินิกเสริมความงาม

หากอยากชมสถาปัตยกรรมอีสาน ให้มาที่วัดสระทองบ้านบัว ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า จังหวัดขอนแก่นที่นี่มี “สิม” หรือ “โบสถ์” เป็นอาคารทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะเด่นชัดของพื้นถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพภายนอกอาคารประดับแว่นแก้ว ฐานชุกชี ภายในประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสาน

ผู้หญิงหนึ่งคนยอมละทิ้งทุกอย่าง เพื่อดูแลทะนุถนอมให้ชีวิตน้อยๆ ให้ค่อยๆ สร้างพัฒนาการจนเติบใหญ่ในครรภ์ตลอด 40 สัปดาห์ เพื่อให้ลูกน้อยได้ลืมตาดูโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ครบ 32 ประการ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในภูมิภาคอาเซียน